Ubuntu header nettside 1920x1080.png

HJELP TIL SELVHJELP

Mannesåpe.no er stolte over å kunne samarbeide med Ubuntu-prosjektet. Alt salg av Ubuntu-såpene i nettbutikken går direkte til dette prosjektet.

Ubuntu-prosjektet er et ”Hjelp til selvhjelp-prosjekt” som startet i Sør-Afrika i 2005. Initiativtaker Nina Tanggaard Lomeland samarbeidet med flere prosjektledere i Queenstown, Sør-Afrika, for å starte butikk og produksjon av såper i lokalsamfunnet. Dette er også med på å finansiere barne- og ungdomsprosjekter rundt townships i Sør-Afrika. Hovedformålet med Ubuntu-prosjektet er å redusere arbeidsledighet og kriminalitet. Ubuntu-prosjektet er i dag lokalt forankret og selvhjulpet.

Se såpene her og les mer om hele prosjektet på ubuntuprosjektet.com.